infinder_häkatonil

2. koht Tuleviku linna häkatonil​

INFINDER ehk Annemarii, Mari, Teele ja Üllar kohtusid Pärnu linnavalitsuse ja Garage48 korraldatud üritusel “Ettevõtlik pärnakas”. Seal moodustatud meeskonnal õnnestus saavutada oma ideega “Ruumikalender” kolmas koht. 

Kui Taltech kuulutas välja oma ürituse Tuleviku linna häkatoni ja kutsus kõiki osalema, siis otsustati ka sellest osa võtta. Huvi äratas just võimalus oma ideed viimistleda 3 päeva MEKTORY’is läbi Google Design Sprint meetodi, mida üritusel kasutati. Peale mõningaid sekeldusi jõudis meeskond teadmuseni, et olemasolev idee antud üritusega ei kohandu ja tänu korraldajate toele ning mentorite kaasabile sai valitud uus teema, millega tööle hakati. 

Uueks väljakutseks sai probleem, kus ühelt poolt praktikakohtade info on erinevate kanalite vahel killustatud ja praktikakoha leidmine keeruline ning teiselt pool on ettevõtetel puudu koht, kus näeks mugavalt ja kiirelt erinevaid praktikasoove. 

Meeskonna tugev tehniline kompetents ning ühtne ja lõbus meelestatus aitasid saavutada teise koha ning tagasid pääsu Tehnopoli Start-up kiirendisse. Võidu toonud ideeks oli ühendada (idu)ettevõtted ja praktikandid lihtsalt ja lõbusalt läbi mänguliste elementide