Startupid soovivad ühtset praktikapakkumiste portaali

Aprillis viisime läbi telefoniintervjuud startupide seas, et paremini mõista, kuidas suhtutakse praktikantide võtmisesse, kuidas neid leitakse ning mida oodatakse meie portaalilt, mis pakub praktikavahendust. 

Praktikantidesse suhtutakse positiivselt

Intervjuude käigus selgus, et praktikakohtadega seonduv on äärmiselt aktuaalne teema ning kõik intervjueeritavad tõdesid, et plaanivad ka tulevikus omale praktikante võtta. Ettevõtted näevad noortes tulevikutalentides väga palju väärtust ning peamised põhjused, miks soovitakse endale praktikante võtta on nende motiveeritus ning uudishimulikkus, mis aitab tuua ettevõttesse värskeid ideid ning lähemisi. Lisaks otsitakse praktikante ka ettevõtte laienemisel ning eesmärgiga leida endale potentsiaalne töötaja tulevikuks. 

Ettevõtted näevad praktikantide võtmises ka võimalust sotsiaalselt ühiskonda panustada, pakkudes noortele võimalust saada praktilisi kogemusi ning luua tulevikutalentidele väärtust. Väga tore oli kuulda, et niivõrd suurt väärtust soovitakse tegelikult luua mitte ainult eesti tudengite seas, vaid seda soovitakse teha ka rahvusvaheliselt ehk intervjueeritud ettevõtete tiimides on juba kas olnud rahvusvaheline praktikant või ollakse tulevikus valmis tiimi rahvusvaheliste praktikantidega rikastama. 

Ühtne praktikapakkumiste portaal on tahetud

Nii nagu igal asjal, on ka praktikantide võtmisega omad pahupooled. Ettevõtted tõid suurima probleemina välja, et puudub ühtne keskkond, kust omale sobivaid inimesi otsida ning erinevatesse listidesse kirjutamine ning koolidega suhtlemine on äärmiselt ajamahukas, lisaks puudub tihti ülevaade, kas praktikapakkumine jõudis üldse õigesse kohta. See on ka üks peamiseid põhjuseid, miks lõime Infinderi, kuna nägime, et informatsioon on mitmetes erinevates kanalites laiali. Veel toodi välja mure pühendunud ning pikaajalise inimese leidmisega. 

Oodatud on uudishimulikud ja pühendunud praktkandid

Palusime ettevõtetel kirjeldada ka seda, milliseid praktikante nad enda juurde ootavad. Peamiste omadustena toodi välja avatus ning julgus proovida ning katsetada uute tegemistega. Lisaks oodatakse praktikandilt teatavat uudishimu valdkonna vastu ning samuti pühendumist, oskust töötada eesmärgipäraselt ning väga oluliseks peeti ka iseseisvat mõtlemist. 

Kokkuvõttes olid intervjuud väga põnevad ning saime kinnitust, et praktikavahendusportaal on vajalik. Peamised ootused Infinderile olidki ühtse keskkonna loomine, kuhu koonduvad kõik praktikandid erinevatest koolidest. Saime ka väiksemaid soovitusi ning nippe, mis muudaksid platvormi kasutamise kasutajasõbralikumaks. Meie jaoks oli tagasiside äärmiselt oluline, et saaksime Infinderit samm-sammult paremaks arendada.

Kui sina soovid samuti leida sobivat praktikakohta või praktikanti, siis loo omale Infinderis konto, lae üles kuulutus või praktikasoov ning alusta otsimist juba täna – www.infinder.ee