praktikandid ettevõttes praktikal

Kuidas saab ettevõte muuta praktika mõnusaks nii praktikandile kui töötajatele?

Tuleb tunnistada, et praktikandi võtmine nõuab esialgu lisatööd, kui see “lisatöö” piisavalt hästi ära teha, siis tasub see end kindlasti tulevikus lojaalse ja meeldiva töötaja näol ära. Toome sinuni 5 mõtet, kuidas saab ettevõte muuta praktikaperioodi võimalikult meeldivaks mõlemale osapoolele. 

1. Suhteid lood juba intervjuul

Ilmselt oled nõus, et suhteid ettevõtte ja praktikandi vahel luuakse juba intervjuul, toimugu see siis Zoomi vahendusel või näost näkku. Enamasti on praktikandid sellistes olukordades rohkem närvis, mistõttu on ka ettevõttepoolsel inimesel suur roll, et luua keskkond, mis paneks vastaspoole ennast rohkem avama. Siinkohal julgustame intervjuul looma vestlust, mis kulgeks kui muuseas ning ei oleks lihtsalt “küsi ja vasta” vormis. Arenda praktikandiga tavalist vestlust ning see aitab ka tulevikuks luua võrdseid töösuhteid. 

2. Aita olukorda sisse elada

Enne praktikandi tulekut läbi mõeldud praktikaprogramm aitab vältida pingeid. Ettevõtte poolt paika pandud tegevusplaan aitab kasvatada usaldust ning aitab nii praegustel töötajatel kui uuel liitujal tunda end algusest peale enesekindlamana. Kui võimalik, siis oleks tore võtta mitu praktikanti ühel ajal, sest nii on neil lihtsam sisse elada, teades, et nad ei ole uuel teekonnal üksinda. 

3. Planeeri tegevustele rohkem aega

Alguses võib tunduda keeruline planeerida tavapäraseid tegevusi ajamahukamateks, kuid ainult nii vähendad töötajate ja praktikantide lisapinget, mis tuleb kuklasse hingavatest tähtaegadest. Uute olukordadega harjumine nõuab niigi lisaenergiat ning seega tuleks anda piisavalt aega uute ülesannete õppimiseks ning ka nende õpetamiseks. 

4. Tagasiside

Tagasiside on äärmiselt oluline vahend aitamaks praktikandil mõista, milles seisnevad tema nõrkused ja tugevused. Tagasisidestamine loob rohkem enesekindlust ning motivatsiooni praktikandis, kuna sellega annab ettevõte mõista, et nende soov on reaalselt aidata praktikandil oma ülesannetes paremaks saada. Lisaks annab see praktikandile ka märku, et tema tööd hinnatakse ning ta on oluline meeskonna osa. 

5. Avatud suhtlus

Praktikandi seisukohast on äärmiselt oluline, et ettevõttes oleks olemas inimene, kellega on võimalik regulaarselt oma tegemisi arutada. Oluline on kasvatada praktikandis julgust, et rääkida nii oma ebaõnnestumistest kui õnnestumistest ning sellest, kuidas antud keskkonnas töötamine praktikandile päriselt tundub ning milliseid emotsioone töökeskkond tekitab. 

Põhiliste märksõnadena saab seega välja tuua usalduse loomise ning valmisoleku praktikanti võtta. Oluline on siinkohal kindlasti ka võrdne suhtlus kõikide töötajate ja praktikantide vahel.

Infinder aitab leida ettevõtetel ning praktikantidel üksteist kattuvate oskuste ning soovide järgi. Toome kõik pakkumised ühele platvormile ning muudame seeläbi protsessi võimalikult lihtsaks ning pingevabaks, kuna nüüd ei pea infot enam kümnest erinevast kohast otsima!

Oma kuulutuse saad nii ettevõttena kui praktikandina sisestada www.infinder.ee