Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Infinderi (edaspidi Infinder) veebilehel https://infinder.ee/ (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine, hävitamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Infinderile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, kasutajaks registreerimine, kuulutuse loomine, pakkumistega tutvumine või Infinderiga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Infinderi pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Infinder kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
 • kasutaja nimi ja kasutaja andmed, mis on vajalikud teenuse osutamiseks;
 • praktikakuulutuse või -soovi lisamisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.

Isikuandmete kasutamine

Infinder kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks viia kokku praktikant ja ettevõte, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest.

Infinder kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Infinderi lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Infinder kasutajale teenuseid.

Infinder kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
 • veebilehe majutust,
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Infinder kasutaja praktikakuulutuse või -soovi andmed vastavale osapoolele (näiteks ettevõtte kuulutuse andmed edastatakse praktikandile ja vastupidi).

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Infinder säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Infinder rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile hello@infinder.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Infinderi meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu või sisse logituna oma profiilis teha vastavaid seadistusi.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Infinder veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Infinder veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Brauserist küpsiste kustutamiseks:

Kui kasutate brauserit Google Chrome 

 • Vajutage paremal üleval nurgas olevale kolme punktiga ikoonile.
 • Vajutage valikutel ‘Rohkem tööriistu -> Sirvimisandmete kustutamine (More tools -> Clear browsing data).
 • Valige kustutamiseks Cookies and other site data ja Cached images and files.

Kui kasutate brauserit Internet Explorer 

 • Vajutage paremal üleval nurgas hammasratta ikoonile.
 • Valige Safety -> Delete browsing history (Turve -> Kustuta sirvimisajalugu)

Kui kasutate brauserit Mozilla Firefox 

 • Valige History -> Delete Recent History (Ajalugu -> Kustuta hiljutine ajalugu).

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Infinder Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Infinder jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil hello@infinder.ee.